U subotu, 18. juna 2016. godine, u Karađoz-begovoj medresi održan prijemni ispit za upis nove generacije softa. Prijemnom ispitu prisustvovao je veliki broj kandidata, koji su uradili test općeg znanja, te pristupili učenju Kur'ana pred komisijom za kiraet, kao i razgovoru/intervjuu pred komisijom sačinjenom od odgajatelja/profesora naše škole.
Nakon sumiranih rezultata, primljeni su sljedeći kandidati: 

MOMCI
 

1.     Hrnjica Edis
2.     Nišić Damir
3.     Lizde Ensar
4.     Marić Ilham
5.     Šipković Adis
6.     Brkić Haris
7.     Šćuk Benjamin
8.     Cero Benjamin
9.     Čolak Eldar
10.   Dilberović Mirnes
11.   Merzić Mirza
12.   Bašić Enver
13.  Cikotić Hamza
14.  Džafić Irman
15.  Čelenka Benjamin
16.  Trgo Bilal
17.  Šuta Haris
18.  Husić Armin
19.  Pezić Alem
20.  Pintul Ismail
21.  Maksumić Belmin
22.  Buljubašić Jusuf
23.  Keskin Said
24.  Šehić Harun
25.  Ćorić Aldin
26.  Redžović Ibrahim
27.  Hujdur Kerim
28.  Gološ Hasan
29.  Mezit Kenan
30.  Bajrić Aldin
31.  Šunje Arman Nur  

*Redoslijed kandidata na spisku je prema redoslijedu predaje dokumenata!      

DJEVOJKE
 

1.    
Proho Hurija

2.     Konjarić Amina
3.     Marić Lejla
4.     Šišić Lamija
5.     Omerika Hana
6.     Hero Amira (uslovno)
7.     Butković Dženana
8.     Rabijić Hedija
9.     Čevra Sumeja
10.   Jazvin Emira
11.   Jazvin Amira
12.   Šehić Binasa
13.   Kuko Merima
14.  Čomaga Almedina
15.  Gvozden Lejla
16.  Šošić Đula
17.  Filan Aiša
18.  Alam Amna
19.  Gološ Harisa
20.  Šijak Alema
21.  Macić Elda
22.  Žiko Ilma
23.  Bajrić Aldina
24. Čolak Zijada
25. Landžo Elma  

*Redoslijed kandidatkinja na spisku je prema redoslijedu predaje dokumenata!    

Čestitamo primljenim kandidatima i kandidatkinjama i želimo im hairli školovanje u Karađoz-begovoj medresi!
   

Mostar, 21. juni 2016. godine                              Uprava Karađoz-begove medrese