Spisak primljenih kandidata u I razred Karađoz-begove medrese za školsku 2015/2016. godinu:
1.       Avdić Azra
2.      
Badreldin Mohamed Ali  Sekina

3.      
Bećirević Merzuk

4.       Beho Alena
5.       Bešić Merisa
6.      
Bisljimi Esmeralda

7.       Bisljimi Hulija
8.      
Boloban Samira

9.      
Brajević Madžid

10.  
Bratić Faris

11.  
Buharalija Esma

12.   Burza Farah
13.   Čamo Aldin
14.  
Čano Omer

15.  
Čevra Aiša

16.  
Čolak Zinaida

17.  
Čolaković Belkisa

18.  
Đono Jusuf

19.  
Đulić Nihad

20.   Š
ehić Meshud

21.  
Filan Elma

22.   Hakalović Adna
23.   Hakalović Sanela
24.   Hasić Faris
25.  
Herić Elmedin

26.   Hero Amina
27.  
Hubljar Ajla

28.  
Husović Rijad

29.   Isić Hamza
30.  
Islamović Amela

31.  
Jašari Safije

32.   Jelovac Merjema
33.   Kadrić Muamer
34.   Kafadar Anis
35.   Kajić Belmira
36.  
Kapo Halima

37.  
Karaga Mehmed

38.  
Karaga Musab

39.  
Kosović Mustafa
 
40.   Kovačević Dalila
41.   Kovačević Jasmin
42.   Lipotak Nejra
43.  
Maksumić Mirnes

44.  
Maksumić Nejra

45.  
Medar Sedad

46.  
Motika Ilma

47.  
Mujakić Nedžad

48.   Mujkanović Nermina
49.  
Nurković Amina

50.   Obradović Abdulah
51.   Pidro Zejna
52.  
Pobrić Alija

53.  
Pobrić Rejhana

54.  
Puce Ilma

55.  
Ruvić Amer

56.  
Sadžak Smail

57.  
Smajić Mirza

58.  
Smajlović Adelisa

59.  
Subašić Admir

60.   Šošić Sara
61.  
Tojaga Mirza

62.  
Topić Mejrema

63.   Zlomušica Zejna
64.  
Zukanović Omar

65.  
Zukić Fatima