Karađoz-begova medresa bila je domaćin Stručnog usavršavanja profesora stručnih predmeta bosanskohercegovačkih medresa. Stručno usavršavanje priredio je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, tačnije Uprava za nauku i obrazovanje. Na početku pomenutog skupa, prisutnima se obratio prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, poselamivši sve musafire i izrazivši im dobrodošlicu u najstariju odgojno-obrazovnu ustanovu u Hercegovini. Kao predavači, na seminaru su govorili akademik prof. dr. Enes Karić, rukovodilac Uprave za nauku i obrazovanje, koji je govorio na temu "Zadaća islamskih nauka u savremenom dobu", te prof. dr. Mujo Slatina, čija tema izlaganja je bila "Primjena teorija konfluentnog obrazovanja u procesu odgoja". Nakon pomenutih izlaganja, direktori bh. medresa održali su i zajednički sastanak.