Na osnovu člana 52. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i člana 5. Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese (broj: 03-08-2-685-1/12, od 30. marta 2012. god.), Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje 

                          K O N K U R S

za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegoviniu školskoj 2015/2016. godini. Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2015/16. godini treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a)      da nisu stariji od 18 godina,
<span class="_wysihtml5-temp-placeholder"></span>b)      da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem.Prijemni ispit za upis u prvi razred se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.
Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
  1. Zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
  3. Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Ljekarsko uvjerenje,
  6. Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.
Kandidati koji su hafizi, Učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita.Uz gore navedenu dokumentaciju, kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju i sljedeće dokumente:
  1. Diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza,
  2. Diplomu Učenika generacije osnovne škole.
 Ako kandidat ima diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina treba ih dostaviti radi bodovanja. Rok za dostavu prijave je od 1.6.2015. do 12.6.2015. godine u jednoj od medresa:– Gazi Husrev-begova medresa – Sarajevo,
– Behram-begova medresa – Tuzla,
– Elči Ibrahim-pašina medresa – Travnik,
– Karađoz-begova medresa – Mostar,
– Medresa “Džemaluddin Čaušević” – Cazin,
– Medresa “Osman ef. Redžović” – Čajangrad/Visoko.
Prijemni ispit će se održati u subotu, 13. juna 2015. godine sa početkom u 9.00 sati u medresi u koju je kandidat predao svoju dokumentaciju.
Medrese će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.