09. juni,  MATURSKI RADOVI  u  08:00 sati.  
09. juni,  BOSANSKI JEZIK  - pismeni u 12:00 sati.               
Komisija: Prof. Lejla Mušić, predsjednik,
                               
Prof. Harun Macić, ispitivač,
                               
Prof. Meadin Mrndžić, član.
 

10. juni,
ARAPSKI JEZIK-pismeni  u 08:00 sati.
                         
Komisija: Prof. Smajo Čolaković, predsjednik,
                                          
Prof. Muhamed Purišević, ispitivač,
                                          
Prof. Merjem Muratović-Šuta, član.
 

10. juni
, FIKH - učenici u  10:00 sati.   
Komisija: Prof. Šefko Tinjak, predsjednik,
                                                                               
Prof. Aid Tulek, ispitivač,                                                                                  
Prof. Nazif Garib, član.
   

10. juni 
KIRAET-učenice u 10:00 sati.  
Komisija:  Prof. Hfz. Emin Tucović, predsjednik,
                                                          
Prof. Hfz. Armin Abaza, ispitivač,
                                                                                  
Prof. Hfz. Lejla Boškailo-Obradović, član.
     

11. juni
, FIKH - učenice u  08:00 sati.
               KIRAET-učenici u 08:00 sati.  

Napomena : Učenici su dužni da prijave maturski ispit kod sekretara najkasnije
do 05. juna 2015. godine.