Maturski ispiti u januarskom ispitnom roku školske 2014/15. godine
  • Ponedjeljak  05.01.2015. godine, odbrana maturskih radova u 12:00 sati,
  • Utorak 06.01.2015.godine, pismeni rad iz bosanskog jezika u 09:00 sati,
  • Utorak 06.01.2015.godine, usmeni ispit iz fikha u 11:30 sati
  • Srijeda 07.01.2015.godine, pismeni rad iz arapskog jezika u 09:00 sati,
  • Srijeda 07.01.2015.godine, usmeni ispit iz kiraeta u 11:30 sati,