Prvog dana mjeseca februara tekuće godine, Karađoz-begova medresa upriličila je zijaret džematu Gubavica, u kojem je izvela programa „Sjećanje na Poslanika“, a sve to u povodu mjeseca rebiu-l-evvela, mjeseca rođenja Allahovog miljenika. Članovi Hora Karađoz-begove medrese uz splet ilahija i kasida, recitala i učenje mevluda podsjetili su džematlije džemata Gubavica na ličnost i misiju Allahovog poslanika, i počastili ih svojim dolaskom i jednim ovakvim programom.
 
U ime domaćina, a ispred džemata, obratio se i dobrodošlicu iskazao Abaz ef. Tule, imam džemata. I džematlije džemata Gubavica dali su doprinos akciji „250 vakifa Karađoz-begove medrese“, te su im se ovom prilikom ispred Karađoz-begove medrese obratili i zahvalili im na, pomena vrijednom, učešću u Medresinoj akciji: prof. Seid Eminović, direktor Medrese, prof. Aid Tulek, prof. Smajo Čolaković i prof. Harun Macić.
 
Ovaj zijaret bio je nastavak posjeta džematima hercegovačke regije, koji su se odazvali vakifskoj akciji Karađoz-begove medrese, a u sklopu zijareta džematu Gubavica priređeno je i omladinsko druženje, koje je ozarilo mladost Medrese i Gubavice pri zajedničkom susretu, muhabetu.