Danas je, 23. dana mjeseca januara 2013. godine, u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ održan seminar za profesore i odgajatelje Karađoz-begove medrese.  Seminar je priredio Centar za lično i profesionalno usavršavanje, a na početku seminara profesorima i odgajateljima Medrese obratili su se prof. Seid Eminović, direktor Karađoz-begove medrese i  mr  Senad Ćeman, direktor Centra za lično i profesionalno usavršavanje. 

Trener ili predavač na seminaru bio je mr sc. Dženan Kulović, koji je govorio na temu „Značaj motivacije u funkciji podizanja nivoa kompetentnosti i radne uspješnosti“, a koji je na odličan način temu seminara predočio profesorima i odgajateljima Medrese, zainteresovavši ih da do kraja budu pažljivi i aktivni učesnici seminara, ali i radionica koje im je ponudio.