Na sjednici Nastavničkog vijeća Karađoz-begove medrese održanoj, 19. 6. 2012. godine zaključeno je da se dodatno  u prvi razred za školsku 2012/13. godinu  prime slijedeći učenici koji su bili na prijemnom ispitu:1.       1. Abdul-Rezzak Samer, 2. Baručić Jakub, 3. Adilović Ahmed i 4. Esmić Kasim. Odluku o budućem naknadnom prijemu za sve potencijalne učenika Karađoz-begove medrese donosi Školski odbor. Za više informacija kontaktirajte sekretarijat Medrese.