Na sutrašnji dan, 31. maj 2012. godine, navršit će se dvadeset godina od stradanja muslimana Prijedora, tog grada bisera naše Domovine. Tog, 31. maja 1992. godine, srpske vlasti u Prijedoru putem lokalne radio-stanice javile su se proglasom, naređujući Bošnjacima toga grada da na svoje kuće izvjese bijele čaršafe, a prilikom izlaska na ulice da nose bijele trake na rukama. Time su ih „označili“.U tome „označavanju“, Bošnjaci toga kraja nastradali su, protjerani, ubijeni ... U tome „označavanju“ biti ćemo i mi današnji, da kažemo kako jesmo zajedno sa svim Bošnjacima, muslimanima, ma gdje bili i gdje doprinosili, svojim radom i zalaganjem, Ummetu Muhammedovom! Kako su „označeni“ Bošnjaci Prijedora 31. maja 1992. godine, „označimo“ se i mi upravo na sutrašnji dan – 31. maj 2012. godine, a načina ima ...Akciji „označavanja“, u kojoj učestvuje i Rijaset IZ u Bosni i Hercegovini, Radio BIR, pridružit će se i Kolektiv Karađoz-begove medrese. Zato, pozivamo naše profesore, učenike i učenice da se u sutrašnjem danu „označe“. Pozivamo profesorice i učenice da stavljanjem bijele mahrame na glavu, a profesore i učenike da oblačenjem bijelih košulja ili bijelih majica pristupe akciji „označavanja“, kazujući kako smo ponosni što smo Bošnjaci, što smo pripadnici Ummeta Muhammeda, a.s. Uz bijelinu na nama, bijelini „označenog“ pridružit ćemo i čaršafe spuštene s prozora Internata Karađoz-begove medrese!