Kao što Vam je poznato, Mostar je početkom mjeseca januara pogodila oluja koja, u manjim razmjerama, i nije strana mostarskim prilikama. Ovaj put, iznimno snažan olujni vjetar obrušio se na sjeverni dio grada sa težištem udara na zonu u kojoj se nalazi i novi objekat Karađoz-begove medrese. S obzirom na to da je najveća tačka u zoni olujnog udara, krov Medrese je znatno oštećen. Njegova sjeverna strana je potpuno odnešena, uključujući pokrovni lim, pokovnu dasku i same grede krovne konstrukcije. Lim je dijelom odnešen i sa centralnog dijela objekta, a znatan dio limene površine krova  je oštećen udarom nošene konstrukcije. Vjetar je izvalio i oštetio  i jedan prozor na novoj zgradi, i više njih na zgradi internata Medrese.Mnogi Mostarci ističu da je ovo najžešći vjetar koga oni pamte!Sudski vještak građevinske struke za područje Federacije BiH, prof. dr. Vahida Žujo, procijenila je štetu na objektu u visini od 48.440,00 KM.Da bismo umanjili štetu u kratkom periodu smo krenuli u saniranje krova koji je bio ranjiv na moguće ponovno dejstvo vjetra, a i kišne padavine su prijetile dodatnom havarisanju objekta.  Visina iznosa pričinjene štete nas usporava u sanaciji i preventivnoj zaštiti objekta, pa nam je nužna i podrška  društva.Gradske i kantonalne ustanove ističu da olujni vjetar nije imao razmjere elementarne nepogode, odnosno, da oni nemaju zakonskog uporišta da nas potpomognu u sanaciji objekta.Takođe, napominjemo i da je Medresa u zavšnoj fazi dogovora o donaciji za završetak radova na novoj zgradi Medrese što dodatno zahtjeva ažuriranje radova na sanaciji objekta. Sa završetkom radova na, vjetrom oštećenoj zgradi, zaokružili bismo  uspješno svoje potrebe vezane za obezbjeđenje adekvatnog nastavnog i internatskog prostora .Pošto je izostao zajednički institucionalni angažman na procjeni  štete i mogućoj podršci u sanaciji ustanova koje su pretrpjele štetu, preostalo nam je da se obratimo institucijama i pojedincima izražene svijesti, koji su voljni da dio svojih sredstava izdvoje i ugrade u podršku sanaciji nove zgrade a time i obezbjeđivanju potrebnih sredstava za unapređenje uslova za adekvatan prostorni ambijent i uspješan odgojno-obrazovni rad u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru. Sredstva pomoći možete uplatiti lično na blagajni Karađoz-begove medrese ili na račun Muftijstva mostarskog;  Vakufska banka  Mostar broj 160-460-014-601-2150, s naznakom, za sanaciju KBM.Unaprijed se zahvaljujemo na podršci i molimo Svemilosnog Darovatelja da Vas nagradi i da Vam bereketa i postojanosti  u Vašim dobrima.DirektorSeid Eminović