Obilježavajući tradicionalnu manifestaciju ''Dani Karađoz-begove Medrese'' kojom ispraćamo 367. generaciju maturanata, i ove godine, u saradnji sa Muftijstvom mostarskim i Pedagoškim zavodom Mostar, priređujemo kviz '' Stazama Resulullaha '' za učenike osmih razreda osnovnih škola, sa područja  Muftiluka mostarskog. Tim povodom Vas obavještavamo i pozivamo da i Vaša škola učestvuje manifestaciji druženja i znanja.Predvidjeli smo da se kviz i ove godine odvija u dvije faze:
  1. Pismeni test znanja, koji će biti upriličen istovremeno za sve takmičare 17. 3. 2012.g. u prostorijama Medrese u Sjevernom logoru. Osam učesnika koji budu najbolje plasirani iz testa znanja biti će učesnici finala.
  2. Finalno takmičenje koje će biti usmenog karaktera, održat će se 7. 4. 2012. g.
 Svaka škola ima mogućnost da prijavi i učestvuje sa tri takmičara u pismenom dijelu Kviza, uz naznaku da svaki učesnik pojedinačno ima mogućnost da se plasira u finale, bez obzira na plasman ostalih učesnika iz iste škole.Krajnji rok za prijave je do 9. 03. 2012. godine.Pitanja za pismeni i usmeni dio kviza bit će isključivo iz udžbenika "Vjeronauka"   za VIII razred i '' Zapačaćeni dženetski napitak. '' Za najbolje takmičare planirane su i nagrade i to:
  1. mjesto 200 KM
  2. mjesto 150 KM
  3. mjesto 100 KM
Rado ćemo uručiti i nagradu za najuspješnijeg vjeroučitelja na osnovu pokazanih rezultata takmičara.Očekujemo da ćete sa svojim odabranim takmičarima za kviz izvršiti potrebne pripreme, blagovremeno se prijaviti i učestvovati u ovom, i  vas i za nas, već tradicionalnom takmičenju sjećanja na milost svim svjetovima darovanu. Mi vam želimo dobrodošlicu i uspjeh.Srdačno vas selamimo!