Dana 14. 12. 2011. godine Karađoz-begovu medresu su posjetili predstavnici Islamske banke za razvoj (IDB) iz Džede, Saudijska Arabija. Zajedno sa direktorom medrese Seidom Eminovićem delegacija je obišla prostorije nove zgrade Karađoz-begove medrese. Cilj posjete je praćenje realizacije projekata IDB-a i potencijalne donacije na širem prostoru Mostara