I dok naša braća slijede stope postojanog Ibrahima, a.s., na svojim putanjama ka Časnom Hramu, mi i vi odanost njegovom miletu iskazujemo svojom odlučnošću na žrtvovanje darivanjem kurbana, kojim se približavamo Dragom Bogu i svima kojima je potrebna naša podrška.U danima bereketa, kada se dijeli i prima - daruj, primi i obraduj brata i sestru u dini-islamu. Svim učenicima, njihovim roditeljima i uposlenima naših medresa, prijateljima, vakifima, dobročiniocima i dobronamjernicima želimo:                                               Bajram šerif mubarek olsun!                                                                                                 Kolektiv Karađoz-begove medrese