Karađoz-begova medresa je u periodu od 18-og do 23-eg dana mjeseca jula tekuće godine bila domaćin organizatorima i učesnicima Kampa za djecu jetime iz Bosne i Hercegovine. Organizator Kampa je bila nevladina organizacija Human Appeal International, koja već oko dvadeset godina radi i djeluje na prostoru naše domovine. Kroz ovaj Kamp saradnju sa ovom organizacijom ostavarila je Karađoz-begova medresa, te su zajedno uspješno realizovale i privele Kamp kraju.Cilj Kampa je bio da se jetimi Bosne i Hercegovine upoznaju, druže jedni s drugima, a sve to uz vršenje vjerskih propisa, poput klanjanja namaza u džematu i sl., uz to upoznajući i znamenitosti grada Mostara, ali i značaj i veličinu njegovih vakifa, čije su vakufe djeca jetimi i obišli, vidjeli, čuli slovo o njima ... 
Kamp je, kroz mnogobrojne programe i sadržaje, realizovan u gradovima Mostar i Blagaj. Ukupan broj učesnika Kampa, i djevojaka i momaka, iznosio je 200. U Kampu su boravila djeca sa područja Tuzlanskog i Sarajevskog kantona. 
Svesrdnu podršku pri realizaciji ovog Kampa dali su uposleni u našoj školi, posebno profesori Tjelesnog i zdravstvenog odgoja – Sanja Bajgorić i Adnan Dizdarević, te odgajatelji u Internatu Medrese.