Spisak učenika koji su primljeni u prvi razred Karađoz-begove medrese u Mostaru za 2011/ 2012. školsku godinu:  1.       Ahmetović Amina           2.       Alajbegović Ramiz           3.       Alić Nedim                         4.       Atlić Hadidža                     5.       Avdić Ahmed                    6.       Avdić Omer                       7.       Bajrektarevć Emina8.       Balagić Arnela9.       Baltić Emina                       10.   Baltić Hajrija                      11.   Bašalija Dženeta              12.   Bečirović Medina            13.   Bećirović Belma                               14.   Bihorac Jasmina15.   Brkan Elvedin16.   Cernica Tarik17.   Cokoja Zijad18.   Cvrčak Hasan19.   Čakširan Amer20.   Čaušević Bahir21.   Čekić Edina22.   Čolak Nejra23.   Čolaković Abdulah24.   Čolaković Aiša25.   Čomor Amer                     26.   Čopelj Meliha27.   Dedić Atif                           28.   Dedić Miralem                  29.   Dedić Muhidin                  30.   Đulić Belmin31.   Fetić Ilhana                        32.   Filan Amina33.   Garib Semir34.   Gosto Mujo35.   Hadžić Anaida36.   Hajdarević Isma                               37.   Hasanović Mehdin38.   Hasičić Mesud                  39.   Hatić Eldar                          40.   Hodžić Amir                       41.   Hrnjica Medina42.   Ibišević Samira43.   Ibrahimović Sulejman   44.   Jeleč Nejra45.   Jelovac Amna46.   Karasuljić Almedina        47.   Karup Amina                     48.   Kavazović Amina49.   Kovačević Armina50.   Krehmić Ahmed                              51.   Latić Jasmin52.   Mašetić Amina53.   Mezić Dženeta54.   Moranjačkić Halid           55.   Muhamed Huzejfe         56.   Mujkanović Muamer57.   Mujkić Muhamed           58.   Nurković Abdulkadir      59.   Opardija Ejub60.   Opardija Šaha61.   Osmanović Ibrahim        62.   Osmanović Safet             63.   Perva Elmin64.   Perva Medina65.   Redžić Ahmed                  66.   Suljić Ahmed                     67.   Šabanović Ajla68.   Šemić Medina69.   Šuta Merima70.   Tabak Muamera71.   Taletović Haris  72.   Zlatić Halid73.   Zukanović Muamer