U okviru manifestacije "Dani Karađoz-begove medrese", najstarija odgojno-obrazovna ustanova u Hercegovini je 19. dana mjeseca maja tekuće godine organizovala još jedan program, a u povodu ispraćaja svoje 366. generacije maturanata i maturantica. Riječ je o tradicionalnom programu pod naslovom "Mevlud i hatma-dova vakifu", a koji je održan i ovog puta u Karađozbegovoj džamiji, jednom od hajrata Karađoz-bega.Poslije klanjanog akšam-namaza članovi Hora Medrese priredili su program za svoje sugrađane, učeći određene odlomke iz Časnog Kur'ana, izvodeći ilahije i kaside, ali i dijelove mevluda.Ašare na početku programa je proučio učenik trećeg razreda Salko Gazić, a ilahije i kaside i dijelove mevluda su učili članovi Hora Medrese.Nakon proučenog mevluda i izvedenog kolaža ilahija i kasida, prisutnima se obratio Muftija mostarski, koji je uputio posebnu poruku maturantima, govoreći: "Nadam se da ćete ideju islama nositi sa sobom, gdje god budete. Važno je biti na putu Istine. Jer, islamski put se razlikuje od drugih puteva, a mi njime hodimo snažno, hrabro, ponosno ..."Kraća sureta iz Kur'ana  na kraju programa proučili su članovi Sekcije hifza naše medrese: Amina Seferović, Emina Osmanagić, Fuad Golić, Jusuf Bećoja, Minel Jazvin, a dovu za poklanjanje hatme pred dušu vakifa Karađoz-bega proučio je razrednik ovogodišnjih maturanata prof. Aid ef. Tulek.Ovim programom manifestacija "Dani Karađoz-begove medrese" je privedena kraju. Biti će zatvorena Svečanom akademijom 366. generacije maturanata i maturantica Karađoz-begove medrese.