Takmičenje iz Engleskog jezika, koje organizuje Rijaset IZ u Bosni i Hercegovini, između medresa, održano je u ponedjeljak, 25. aprila 2011. godine. Takmičenje je održano u medresi „Osman ef. Redžović“ u Visokom.Čast da predstavljaju Karađoz-begovu medresu imali su maturanti i maturantice: Umija Elezović, Ammar Čavčić i Amar Čolaković. Zajedno s prof. Merjem Muratović-Šuta aktivno su se pripremali za ovo takmičenje, pa su i rezultati na kraju istog bili jako pozitivni za našu Medresu. 
Ovi učenici osvojili su drugo mjesto u ukupnom poretku, što je za pohvalu i čestitke, koje im Kolektiv Medrese i upućuje!