Karađoz-begova medresa je nastavila sa realizacijom programa koje i ove godine priređuje u okviru tradicionalne manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“, a kojom ispraća svoje maturante i maturantice. Ove godine 366.generaciju. Tako je 14-og dana mjeseca aprila tekuće godine u Karađozbegovoj džamiji priredila program pod nazivom Večer Kur'ana, a u kojem su učešće uzeli učenici bosanskohercegovačkih medresa.Program je započeo s akšam-namazom, a vakuf najvećeg dobrotvora Hercegovine – Karađoz-bega  bio je premali da bi primio sve one koji su došli posvjedočiti Riječi Istine neprolazne. Na početku programa prisutne džematlije poselamio je Šefko ef. Tinjak, direktor Karađoz-begove medrese, izražavajući radost  što jesu  okupljeni oko Allahove riječi, a takvo okupljanje jeste ono na koje Uzvišeni spušta Svoju milost.Četrnaeste aprilske noći prisutne su učenjem određenih odlomaka iz Časnog Kur'ana počastili učenici iz četiri bh. medrese, i to: Medrese „Osman ef. Redžović“ iz Visokog, medrese „Džemaluddin Čaušević“ iz Cazina, „Gazi Husrev-begove“ medrese iz Sarajeva i Karađoz-begove medrese iz Mostara, medrese domaćina.Odlomke iz sura: Er-Rahman, Al-'Isra, Jusuf, Ali-'Imran, El-Beqare, Ez-Zumer i Kijameh proučili su: Derviš Vejzović, učenik drugog razreda Karađoz-begove medrese; Sadžid Šljivić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese; Ahmed Mujkanović, učenik prvog razreda Karađoz-begove medrese; Amina Mujela, učenica drugog razreda Karađoz-begove medrese; Muamer Čelenka, učenik četvrtog razreda medrese „Osman ef. Redžović“; Salko Gazić, učenik trećeg razreda Karađoz-begove medrese; Zekija Krvavac, učenica drugog razreda Karađoz-begove medrese; Adis Ćatić, učenik četvrtog razreda medrese „Džemaluddin Čaušević“ i Evelin Mujanović, maturant Karađoz-begove medrese.Izvođenjem ilahija džematlije je počastio i muški dio Hora Karađoz-begove medrese, a vazi-nasihatom hfz. Harun ef. Efendić, glavni imam Medžlisa IZ Konjic. U svom nadahnutom  obraćanju, koje su prisutni popratili s puno pažnje, hfz. Efendić je istakao važnost učenja Kur'ana, ali još više i razmišljanja o ajetima koje učimo iz Allahove Knjige.Primjerima iz života Poslanika, halifa, hfz. Efendić je  ilustrativno  ukazao kako se i na koji način treba razmišljati o ajetima Časnog Kur'ana, kako bi ova Knjiga bila istinski vodič svakog čovjeka.Priliku da dovom okruni hairli susret džematlija Mostara imao je maturant Jusuf Bećoja, aktivan član Sekcije hifza Karađoz-begove medrese, zamolivši Uzvišenog, između ostalog, da Kur'an učini proljećem srca naših, svjetlom prsa naših, razbistrenjem tuga naših i otklanjanjem briga naših.