U okviru manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“ i ove godine održana je akcija darivanja krvi maturanata i maturantica najstarije odgojno-obrazovne ustanove u Hercegovini, i to 29-og dana mjeseca marta tekuće godine. U prostorijama Internata Karađoz-begove medrese akciji su se odazvali pojedini profesori, odgajatelji , te maturanti i maturantice 366. generacije Karađoz-begove medrese.I ove godine uposleni na Odjelu Transfuziologije RMC „Dr Safet Mujić“ bili su oduševljeni nastavkom saradnje sa Karađoz-begovom medresom, te su vidno radosni došli u prostorije Internata i proveli akciju darivanja krvi za potrebe RMC-a. 
Tokom provođenja akcije predstavnici RMC-a upoznali su se i sa ovogodišnjim maturantima i maturanticama pobliže, ali i sa njihovim daljnjim maturantskim aktivnostima. Akcija darivanja krvi provedena je na čelu sa razrednicima ovogodišnjih maturanata i maturantica, prof. Aid ef. Tulekom i prof. Merjem Muratović-Šuta.