Delegacija Karađoz-begove medrese je u utorak, 14. marta 2023. godine, posjetila Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku. Delegaciju naše škole činili su profesor hafiz Aid Tulek, direktor Medrese i mr. Suad Mujakić, pomoćnik direktora Medrese za internat.
Domaćini delegaciji iz Mostara bili su mr. Dževdet Šošić, direktor Elči Ibrahim-pašine medrese, dr. Kemal Avdagić i mr. Safet Durguti, pomoćnici direktora.

Tokom posjete, direktor Karađoz-begove medrese je uručio vakufnamu Elči Ibrahim-pašinoj medresi za donirana finansijska sredstva našoj školi, a za sanaciju krova oštećenog nakon velikog nevremena. On je iskazao zahvalnost na pomoći i podršci u radu koju Elči Ibrahim-pašina medresa pruža Karađoz-begovoj medresi.

Da je saradnja između ove dvije medrese dobar primjer međusobnog funkcionisanja institucija Zajednice i oslanjanja jednih na druge, potvrdio je i direktor Šošić tokom same posjete.