Medžlis IZ Mostar, Pedagoški zavod Mostar i Fondacija "Daru-l-ilm" su u povodu rođendana Poslanika islama otvorili konkurs za izbor najboljih literarnih radova napisanih od strane srednjoškolaca i studenata sa područja Medžlisa IZ Mostar, a na temu: "Muhammed, a.s., milost je čovječanstva". Učešće na ovom konkursu su uzeli i učenici naše škole, a nagrade najboljima su uručene na centralnoj manifestaciji obilježavanja rođendana Poslanika-Muhammeda, a.s., 14.februara 2011.godine, u džamiji "Bosanski mudžahidi", u Sjevernom logoru. Učenica II b razreda Karađoz-begove medrese - Lejla Kurtanović osvojila je drugo mjesto. Čestitke upućujemo našoj nagrađenoj učenici, čiji rad donosimo ispod ovog teksta.  Muhammed, a.s., milost je čovječanstva "A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. " (Sura El-Enbija, 107)"Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje"  (Sura Al-Ahzab , 21 ) Ko je mogao slutiti sreću koja je čekala mekansko siroče, bosonogog dječaka Muhammeda, sina Abdullahova i Aminina. Još manje se mogla slutiti sreća koju novorođenče nosi čovječanstvu.Da, on je Taj najavljeni, i dugo očekivani Poslanik o kome su govorile sve ranije Allahove objave.Božiji poslanici kao najveći među velikanima ljudskog roda dadoše čvrsto obećanje svome Stvoritelju  da će Ga slijediti ako se pojavi u njihovom vremenu.On je Taj koji će kao nikada niko prije njega uspjeti preporoditi čovječanstvo , postati i ostati uzorom u svemu onome što je lijepo, dobro, korisno, ljudsko.Nema pera koje može, koristeći bilo koje pismo opisati svu tu ljudsku, Poslaničku veličinu.Punu istinu o Poslaniku mogao je reći samo njegov Gospodar. Svi govori o Poslaniku ostali su na početku i nakon što su stavili zadnju tačku na svoje kazivanje. Žao mi je i s tom tugom živim  što nisam bila Njegova vršnjakinja, pa da zajedno zrijemo i stasamo, i borimo se za Božanske vrijednosti.Hvala ti moj Plemeniti Gospodaru za to što si mome srcu darivao  ljubav prema Svome Miljeniku . Zahvalnost na samo ovoj blagodati iziskuje vječnost.I sad Te molim Plemeniti Gospodaru , da mi pomogneš da i ove redove o Najboljem među najboljima, pišem perom ljubavi koja je dostojna imanskog srca.One kojima si ti bio učitelj, shvatili su da oni koji kažu da vole Allaha a da nisu na usluzi Njegovim robovima gaje lažnu ljubav.Tvoji skromni zalogaji ječmena hljeba, vode i hurme su bila najčešće tvoja hrana.Tvoj veličanstvena poruka  "Čuvajte se vatre makar polovinom hurme" je ostala trajan aksiom svima onima  koji misle na odgovornost, nagradu i kaznu na Ahiretu.Znao si često podijeliti sve iz kuće, pa kad ne bi ni to bilo dovoljno znao si pozajmiti da ne bi okahario srca sirotinje. Često si gladovao toliko da si za pasom nosio dva, pa i tri kamena. Tvoji biografi nam kazuju da se za svoga života nisi nikada najeo ni ječmena hljeba.Podučio si nas da sadaka spašava od sedamdeset neugodnosti, a najmanji  je sekiracija.Naučio si nas da je čovjek veličanstveno djelo Allahovo , i upozorio na poteškoće  onih koji oskrnave veličinu Allahova djela.  Milost koja je zračila iz Tvog plemenitog srca naučila nas je da pokrivamo tuđe mahane- slabosti, da molimo za svoju braću vjernike u njihovoj odsutnosti, da što više djelimo tajno, da volimo i praštamo za učinjene uvrede, da se takmičimo u dobročinstvu.Škrtost, ali i razbacivanje bili su Ti strani Allahov Miljeniče.Šejtanovim saradnicima je primjerena škrtost i rasipništvo.Ti si o Poslaniče istine, milosti i pravde  uz zahvalnost Allahu jeo hranu darežljivih a izbjegavao hranu škrtih.Naučio si nas da je hrana škrtog  otrov, dok je hrana darežljivog lijek.Mi ćemo i na taj način tražiti lijek sebi i čuvati se otrova.Samo si Ti mogao odgojiti takve da drugima žele više nego sebi. I tu si nedostižan i divljenja dostojan od svih onih koji se bave odgojem čovjeka.Svoju milost si ukazivao i djeci, dočekujući ih uz blaženi osmijeh. Milovao si ih, igrao se s njima, dijelio im poklone i učio hajr dovu za njihovu sretnu budućnost. Tvoja mjezimica Hazreti Fatima, koju si zvao Zehra-cvijet i tepušio joj riječima : "Zjenico babina oka", bila je i ostala trajni uzor svim kćerkama, suprugama , domaćicama, odgajateljicama novih života i majkama u tvome ummetu.Ko da se ne divi tvojoj miradžskoj dovi kad moliš prvo za ummet, ne ističući nikog posebno iz tvoje čiste porodice-EHLI BEJTA.  Briga o tvom ummetu nije te napuštala ni na samrtnoj postelji. Znam da ćeš se o nama brinuti i na Sudnjem Danu , kada svi drugi budu mislili samo o sebi. To je primjereno samo Tebi, Poslaniče Milosti, diko svemira.Trajno ostaje važeća Tvoja poruka onima koji dijele pravdu da bi zarad Božije pravde bio spreman posjeći ruku i svojoj Zehri, svojoj zjenici oka.  Čitav Tvoj život o naš voljeni Poslaniče, mogao bi se iskazati u dvije riječi:milost i pravda.Tvoje riječi:"Ne pripada nama ko nema samilosti prema mlađima", ostaju trajno upozorenje onima koji rade na stasanju mladosti, na odgajanju novih života.Samo si Ti Allahov Miljeniče imao snage da za svoje neprijatelje uputiš dovu svome Gospodaru:"Bože uputi ih jer ne znaju šta rade".Tvoje veliko srce, gdje gospodari milost, nema snage prokleti ni neprijatelje, ali im ne da priliku da masakriraju i ponižavaju svete vrijednosti.Zbog dobročinstva si i gladovao ,ali se nisi kajao za učinjeno dobročinstvo. Ostao si neprevaziđen uzor u mudrosti, hrabrosti, toleranciji, praštanju, ustrajnosti, skromnosti. Tvoja ljudska veličina bila je u trajnoj poniznosti svome Gospodaru. Tvoji biografi su zapisali i ovo:" Kad ne bi bilo nijednog dokaza da je Muhammed Allahov Poslanik, odgojena generacija ashaba bi bila dovoljan dokaz tome."Intervencije koje bi išle na račun Allahovog šeriata nisi tolerisao. To jasno govori koliko je bila čista Tvoja ljubav prema Allahu. Volio si svoga  Gospodara više od sebe i svega ostalog. Sve nisi volio , ali mrziti nisi znao. Radovao si se susretu sa svojim Gospodarom, ali te je žalostio rastanak sa ashabima.Zahvalni smo Allahu što smo u Tvome ummetu. To nam daje za pravo da vjerujemo da u nama ima nešto veliko, lijepo, vrijedno, što nas obavezuje da ljubomorno čuvamo ukazano povjerenje. Najlakše ćemo očuvati te vrijednosti slijedeći tebe Poslaniče Milosti kroz dobročinstvo  prema drugima.Iz objave koju si nam dostavio shvatili smo da ćemo pravdom i slijeđenjem istine najlakše sačuvati druge od sebe i sebe od drugih. Tvoje riječi Allahov Poslaniče:" Odgajao me moj Gospodar i lijepo me odgojio"sve nas obavezuju na oprez i trezvenost prema svima onima za koje smo odgovorni Gospodaru. Neka Allah ponizi sve Tvoje neprijatelje, i neprijatelje Tvoga ummeta i neka nas sačuva od njihovih prljavih planova i lukavih spletki.Milostivi Gospodaru, ne uskrati mi radost susreta sa Tobom i Tvojim Miljenikom.Ovu milost ukaži svima koji su dostojni takvog susreta.I na kraju :"Hvala Allahu Gospodaru svjetova i salavat i selam Allahovom Miljeniku, Ehli-Bejtu, ashabima i svima koji ga slijede do Sudnjeg dana." Amin !