Karađoz-begova medresa u saradnji s Medžlisom IZ Mostar sinoć je, 10.dana mjeseca maja tekuće godine, u Karađozbegovoj džamiji upriličila Večer Kur'ana. Ovo je već tradicionalan program, koji se održava u okviru manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese.“ Ove godine upriličen je u povodu ispraćaja 365.generacije maturanata Karađoz-begove medrese.Mostarska javnost do posljednjeg je mjesta popunila prostor Karađozbegove džamije, i s punom pažnjom slušala učenje Kur'ana, kojim su ih počastili učenici bh.medresa, te profesori. No, uz to, imala je priliku čuti i dva obraćanja, najprije glavnog imama Medžlisa IZ Mostar, Salem ef. Dedovića, koji je kazao kako je „ovo jedna vedrina, jedan poseban osjećaj, jer ovaj program izvode učenici naše medrese i gosti-učenici iz drugih bh.medresa.“ 
U svojoj poruci, prof. kiraeta u medresi „Džemaludin ef.Čaušević“, Sead Šahinović je istakao: „ Meni je drago što ovaj moj učenik, moja škola i ja možemo uzeti skromno učešće u manifestaciji „Dani Karađoz-begove medrese“, te dodao: „ Pet stvari koje su jako bitne, a vezane su za učenje Kur'ana, i koje trebamo raditi,jesu: sistematsko učenje Kur'ana, ostaviti amanet onima koji su pod našom kapom da znaju čitati Kur'an, osjećajno prihvatiti Kur'an, o Kur'anu treba razmišljati i Kur'anom treba živjeti.“ 
Prisutne su učenjem Kur'ana počastili: Gazić Salko, učenik „Karađoz-begove medrese“, hafiz Sabahudin Hašić, učenik medrese „Džemaludin ef. Čaušević“ iz Cazina, Hadžera Bećoja, učenica „Karađoz-begove medrese“, hafiz Ibrahim Orman, učenik „Gazi Husrev-begove medrese“, Evelin Mujanović, učenik „Karađoz-begove medrese“ i hafiz Emin ef. Tucović, profesor kiraeta u „Karađoz-begovoj medresi.“
Kroz slovo o Knjizi, mudrosti Božijoj, prisutne su vodili učenici drugog i četvrtog razreda Karađoz-begove medrese, Edin Arapović i Mugdim Alihodžić.
Bila je ovo još jedna noć, kojom je Karađoz-begova medresa ozarila mostarsku javnost, družeći se s njom kroz najbolji lijek-kur'ansku riječ! Meadin Mrndžić