Kako je 16.dan mjeseca decembra 2009.godine, sa akšam-namazom uveo muslimanski svijet u Novu 1431.hidžretsku godinu, tako je i mladost Karađoz-begove medrese, na čelu sa profesorima Harunom Macićem i Jasminom Demirović, priredila svečani program, u jutarnjim satima, 17.decembra 2009.godine, u prostorijama ove ustanove.Riječima Vječne Istine učenici Medrese otpočeli su svoj svečani program, povevši  prisutne stazama hidžre Resulullaha cijeloga čovječanstva, koji zajedno sa svojim vjernim prijateljem Ebu Bekrom ostavi dragi i sveti grad, i krenu na put odricanja, značaja, veličine...Upravo to i jeste hidžra za nas danas-muslimane diljem svijeta prisutne, što je u svome obraćanju naglasio i direktor Karađoz-begove medrese, Šefko ef. Tinjak.Da hidžra daje posebnu čar učenicima Medrese, boraveći u uresu svijeta, naglasilo se stihovima zapisanim u „Gazelu o Mostaru“, Derviš-paše Bajezidagića.Poruke hidžre prisutni su pronašli i u samom događaju hidžre, koji je prošao Poslanik sa tadašnjim muslimanima, o čemu su , posebno se osvrćući  na bitne detalje iz toga događaja, kazivali članovi Hora i Literarne sekcije naše škole.Kazivanje o Hidžri upotpunio je ilahijama i kasidama Hor Medrese, podsjećajući kako je taj događaj prenesen i objašnjen kroz stih...Salavati i tekbiri, u toku, a posebno na kraju programa, pojačali su snagu vjere u srcima prisutnih, koji su odlučnijeg koraka krenuli van prostora Medrese, sa saznanjem  da će imati kuveta boriti se sa onim što ih zadesi na stazama života dunjalučkoga...Nadati se da će ovaj historijski događaj-Hidžra u srcima svih muslimana, širom svijeta, biti istinskim preporodom na bolje, hairnije, berićetnije životne putove.Kolektiv Karađoz-begove medrese svim muslimanima želi da ima Nova 1431.hidžretska godina bude hairnija, berićetnija, mubarećnija!Meadin Mrndžić