Za učešće u kvizu koji Karađoz-begova medresa, u saradnji sa Mostarskim muftijstvom i Pedagoškim zavodom, organizuje, evo, već četvrtu godinu, prijavilo se 18 ekipa. Ekipe su podjeljene u četiri grupe; dvije grupe sa četiri ekipe i dvije sa pet ekipa. Prvi kvalifikacioni susret održat će se, kako je već najavljeno, 07. 03. 2009. g., u subotu, u prostorijama Internata Karađoz-begove medrese, sa početkom u 10. 00 sati.Organizacioni odbor Kviza odlučio je da će se odmah nakon završenih kvalifikacionih susreta održati finale u koje može proći pet ekipa; prvoplasirane ekipe iz kvalifikacijskih grupa i najbolja drugoplasirana ekipa.Ovogodišnju koncepciju kviza možete pogledati ovdje , a termine susreta u nastavku:Prva grupa ( 07. 03. 2009. g. u 10 sati):1.       Sedma osnovna škola Mostar2.       O.Š. Blagaj3.       O.Š. Ivan Mažuranić Tomislavgrad4.       Druga osnovna škola Konjic Druga grupa (07. 03. 2009. g. u 11 i 30 sati):1.       Osnovna škola Zalik2.       Osnovna škola Vrapčići3.       O.Š. Ivan Goran Kovačić Livno4.       Druga osnovna škola Mostar Treća  grupa ( 14. 03. 2009. g. u 10 sati) :1.       Četvrta osnovna škola Mostar2.       Osnovna škola Drežnica3.       O.Š. Stjepan Radić Tomislavgrad4.       O.Š. Omer Maksumić Podveležje5.       Prva osnovna škola Stolac Četvrta grupa ( 14. 03. 2009. g. u 11 i 30 sati) :1.       Šesta osnovna škola Mostar2.       O.Š. Zalik – P.O. Gubavica3.       O.Š. Fra Lovro Karaula Livno4.       O.Š. Bijelo Polje5.       Osnovna škola SeonicaFINALNI SUSRET ODRŽAT ĆE SE U SUBOTU, 28. 03. 2009. GODINE.