Naši diplomanti i nakon završetka medresanskog školovanja okupljaju se i druže kroz određene generacijske susrete. Takvih susreta tokom ljetnih mjeseci i ove godine bilo je nekoliko. 

Jedan od njih je i generacijski susret 354. generacije diplomanata Karađoz-begove medrese ili prve posliejratne, koja se okupila u Mostaru i zajedno sa svojim nekadašnjim profesorima provela nezaboravan vikend, koji ih je podsjetio na Medresu i medresanske uspomene. Tim susretom obilježili su 20 godina od završetka medresanskog školovanja. 

Drugi takav susret dogodio se upravo danas, 31. augusta 2019. godine. Naime, diplomanti 357. generacije Medrese (generacija 1998-2002.) okupili su se u mjestu Sultanovići (Donji Vakuf). Ovo je tradicionalno druženje krajem avgusta ili početkom septembra navedene generacije. Ove godine domaćin druženja na svom imanju bio je Mirza ef. Alkić, sa suprugom Mirnesom i djecom Ajnom, Adnom, Ahmed Adijem i Muhamed Alijem.

Druženju su prisustvovali sljedeći diplomanti: Ahmetović Nihad, Pajević-Kadić Vahida, Biševac Lejla, Maksumić Dino i Selvedina sa djecom Hatidžom, Abdullahom i Šejmom, Kurtović Ibrica i Murveta sa sinom Mehmedom, Đonlagić Samir i Mihada sa kćerkom Nudžejmom, Zolota Mersudin i Azra sa djecom Bilalom, Imranom i Havom, Šošić Hasib i Jusufspahić Adnan sa sinom Kenanom.  


Diplomantskom druženju prisustvovao je i profesor Smajo Čolaković, razrednik 357. generacije naših diplomanata. Tokom druženja zajednički su klanjani podne i ikindija-namaz, koje je predvodio prof. Smajo Čolaković, igrao se fudbal, a učenjem ilahija i kasida generacija diplomanata  prisjetila se medresanskih dana.

Učenjem Fatihe sjetili su se i svih medresanskih profesora i diplomanata koji su preselili na bolji svijet.
  Druženje je proteklo u lijepoj atmosferi, a sljedeće godine 357. generacija naših diplomanata ide na drugu lokaciju, kod nekog drugog domaćina – diplomanta.