Karađoz-begova medresa će nakon bajramskih dana realizovati rokove popravnog i maturskog ispita.
Popravni ispit je 15. i 16. augusta 2019. godine, dok je maturski ispit od 19. do 21. augusta 2019. godine. 
Ispiti počinju u 8 sati, do kada su učenici i dužni˛doći u prostorije Medrese.

Učenici koji inače borave u Internatu, a pristupit će popravnom ispitu, mogu doći u Internat u srijedu, 14. augusta 2019. godine, od 18 do 20 sati.

Maturanti i maturantice koji pristupaju maturskom ispitu u augustovskom roku dužni su izmiriti materijalne obaveze do polaganja ispita. 

Svi učenici koji su upućeni na popravni ispit, te oni koji će pristupiti maturskom ispitu dužni su iste prijaviti kod sekretara škole.  


Maturanti koji su tokom školovanja boravili u Internatu, mogu doći u Internat u nedjelju, od 19 do 20 sati.

Želimo vam hairli i uspješno polaganje popravnog i maturskog ispita!