Naš profesor, mr. Adnan Dizdarević, nalazi se na stručnom usavršavanju u Japanu, u gradu Tokiju.

Organizator stručnog usavršavanja profesora Tjelesnog i zdravstvenog odgoja iz cijelog svijeta je japanska organizacija JICA, koja je priredila mnoštvo sadržaja za sve učesnike.

Profesor Dizdarević je tako, zajedno sa ostalim učesnicima, posjetio Tsukubu – grad u kojem se nalazi najveći japanski fakultet za sport i tjelesni odgoj, Psyhical education.

Tokom stručnog usavršavanja održana je i prezentacija nastavnog časa po planu i programu na bosanskom jeziku, te međunarodna konferencija sa predstavnicima iz cijelog svijeta, a naš profesor je bio u timu Evropske unije, predstavljajući Evropu na navedenoj konferenciji.