Spisak primljenih učenika i učenica u prvi razred Karađoz-begove medrese na prijemnom ispitu održanom u subotu, 22. juna 2019. godine:    

1.     
Baralija Selma

2.      Blagajac Adla
3.      Brajević  Bakir
4.      Cokoja Majla
5.      Crnomerović Muhamed
6.      Čevra Belkis
7.      Čomaga Izet
8.      Čustović Ibrahim
9.      Ćatić Harun
10.  Demirović Jasmina
11.  Drežnjak Emir
12.  Duraković Muhamed
13.  Džajić Melika
14.  Džeko Safija
15.  Džiho Enida
16.  Đonlagić Bakir
17.  Đulić Samra
18.  Đulić Sara
19.  El-Sharkavi Ismail
20.  Gološ Halima
21.  Gvozden Dalila
22.  Hodžić Armina
23.  Hindić Rešad Hasan
24.  Hrnjica Amna
25.  Hrnjica Ensar
26.  Hujić Hanan
27.  Jugo Dželila
28.  Kadić Alija
29.  Kadić Vedad
30.  Kara Medina
31.  Maksumić Muhamed
32.  Marić Sadžid
33.  Memić Afan
34.  Memić Salem
35.  Memić Smajil
36.  Mezit Imran
37.  Milanović Semina
38.  Milišić Selma
39.  Mujić Edina
40.  Mujkić Emrah
41.  Mustafić Lejla
42.  Nuhić Enisa
43.  Opijač Anesa
44.  Obradović Samir
45.  Ramić Lamija
46.  Rahimić Bakir
47.  Selimhodžić Ilma
48.  Selimić Asja
49.  Selimović Majra
50.  Serdarević Hamza
51.  Smajilović Larisa
52.  Suljić Faris
53.  Šuta Šejma
54.  Hafiz Tabaković Abdullah
55.  Tule Hamza
56.  Zahirović Omer
57.  Žuškić Ajdina.

Napomena:
Kandidati su poredani po abecednom redu, a ne po postignutom rezultatu.
 

Čestitamo svim primljenim kandidatima, uz dobrodošlicu u Karađoz-begovu medresu.