Ramazan je bio prilika za istinsko uživanje u blagodatima darovanim od Gospodara svjetova. Prilika kojoj su se radovali i koju su iskoristili svi oni Bogu predani i Njemu odani, vjerni robovi Milostivog.  

Ramazan je bio tu da nas duhovno nadahne, da nas međusobno približi, da nas korisnom pouči, da preporodi naše duše i da očisti naše namjere i djela od bilo kakvih primjesa harama, grijeha, negativnosti i lošeg.

Kao kruna svega pomenutog, stiže nam Ramazanski bajram, poput najveće radosti što smo u danima ramazana znali za Gospodara i odanim Mu i pokornim bili!  
Sa dolaskom najvećeg blagdana muslimana Karađoz-begova medresa, cijeneći značaj svih vas u njenom postojanju, radu, djelovanju i pozitivnom prezentovanju, upućuje dovu Uzvišenom da vam ramazanske ibadete Milostivi upiše u vaša dobra djela, koja ćete kao radost naći na Određenom danu, a da vas u danima Ramazanskog bajrama obasja nurom hajra, bereketa i porodične, komšijske, prijateljske sreće, želeći vam:

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Foto: Abdulkerim Fattah