Na osnovu odredbi člana 17. i 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje  

                                       K O N K U R S
za prijem učenika u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini u školskoj 2019/2020. godini  

Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2019/2020. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:


a)     
da nisu stariji od 18 godina,

b)      da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.  

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:


1.     
zahtjev za upis (preuzima se u medresi),

2.      svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razedu osnovne škole,
3.      uvjerenje o uspjehu u VI, VII I VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
4.      uvjerenje o razultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu,
5.      izvod iz matične knjige rođenih,
6.      preporuka glavnog imama i
7.      druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova.  

Prijemni ispit za upis u prvi razred sastoji se od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta. Pitanjaza test se preuzimaju, po modelu iz važećih udžbenika za osnovnu školu, a objavljena su na web-stranici Islamske zajednice i medresa, u broju deset puta većem od broja pitanja u testu,sa spiskom literature iz koje su preuzeta. 

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita. Kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju sljedeće dokumente, uz gore navedenu dokumentaciju:
  1. diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza (uz odličan ili vrlo dobar uspjeh),
  2. diplomu učenika generacije u osnovnoj školi i
  3. dokumente kojim se utvrđuje da je učenik ostvario odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole.
Kandidati koji posjeduju diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na odgovarajućim takmičenjima znanja, sposobnosti i vještina mogu dostaviti iste radi bodovanja.  

Rok za dostavu prijave je od 10. do 21. juna 2019. godine u jednoj od medresa:

- Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu,
- Behram-begova medresa uTuzli,
- Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,
- Karađoz-begova medresa u Mostaru,
- Medresa “Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu,
- Medresa “Osman-ef. Redžović” u Velikom Čajnu/Visoko,
- Medresa „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru.  

Adresa Karađoz-begove medrese je: Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb. 

Prijemni ispit
održat će se u subotu, 22. juna 2019. godine, odnosno 19. ševvala 1440. h.g. sa početkom u 9:00 sati, u medresi u koju je kandidat predao dokumentaciju.

Medrese će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.