Univerzitet u Sarajevu je poslao dopis u kojem su naznačeni rokovi za upis na fakultete navedenog univerziteta, te tu obavijest prenosimo našim ovogodišnjim maturantima i maturanticama.

„Želimo vas obavijestiti da će se Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija u studijskoj 2019/2020. godini objaviti 7. juna 2019. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu: http://upis.unsa.ba.

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicima u dva prijavna roka:
- prvi rok: 7 – 28.6.2019.      
drugi rok: 26.8 – 13.9.2019. godine.“