Pred kraj još jedne nastavne godine članovima i članicama Novinarske sekcije Karađoz-begove medrese dodjeljene su zahvalnice za rad u navedenoj sekciji tokom školske 2018/2019. godine.

Tokom navedene školske godine 50 učenika i učenica Karađoz-begove medrese bili su aktivni članovi Novinarske sekcije, te se obučavali i pokazali kroz različite aktivnosti, programe, manifestacije u ulozi voditelja, novinara, fotografa, ton-majstora i sl.

Ostvarili su, zajedno sa profesorom Meadinom Mrndžićem, rukovodiocem sekcije, zacrtani plan i program na početku školske godine. Svakodnevno su pratili školske, ali i druge aktivnosti, programe i manifestacije, te to prezentovali putem zvaničnih stranica Karađoz-begove medrese: web-stranice www.medresamostar.com, Facebook stranice Karađoz-begova medresa (official) i You Tube kanala: kbmedresa.

Sve aktivnosti prezentovali su i kroz emisiju „Moja medresa“, koja se jednom mjesečno emituje u programu Radija „BIR“, te kroz specijalne emisije koje su uradili u mjesecu rebiu-l-evvelu o Poslaniku, a.s., te emisiju „Domovina u stihovima pjesnika“, posvećenu Danu nezavisnosti BiH.

Ove školske godine Novinarska sekcija se, zbog završetka školovanja, rastala sa maturantima Merzukom Bećirovićem, Hamzom Ait Idirom, hafizom Ajlom Tipurom i Samirom Boloban. Zahvaljujemo im se na trudu, radu i odvojenom vremenu za praćenje svih aktivnosti Karađoz-begove medrese!

Hvala i svim ostalim članovima i članicama za doprinos radu Novinarske sekcije Karađoz-begove medrese!