Maturski ispit za učenike IV razreda Karađoz-begove medrese biti će održan u periodu 27– 29. maja 2019. godine. 

Raspored polaganja maturskog ispita: 


27.5.2019. Odbrana maturskih radova (IV A, IV B i IV C) u 9 sati
27.5.2019. Fikh (IV A) u 11 sati
27.5.2019. Kiraet (IV B) u 11 sati
28.5.2019. Arapski jezik (IV A, IV B i IV C) u 9 sati
28.5.2019. Fikh (IV C) u 11.15 sati
28.5.2019. Kiraet (IV A) u 11.15 sati
29.5.2019. Bosanski jezik i književnost (IV A, IV B i IV C) u 9 sati
29.5.2019. Fikh (IV B) u 11.15 sati
29.5.2019. Kiraet (IV C) u 11.15 sati.

Učenici su dužni prijaviti maturski ispit kod sekretara škole, najkasnije do 20. maja 2019. godine. Prethodno, učenici moraju izmiriti sve materijalne obaveze prema školi. Učenici koji imaju vladanje loše ili dvije nedovoljne ocjene na kraju nastavne godine upućuju se na polaganje ispita u augustovskom roku.

Učenicima želimo hairli i uspješno polaganje maturskog ispita!