U Studentskom hotelu Mostar je jučer, 8. aprila 2019. godine, održana promocija knjige „Biološki rječnik“. Izdavači rječnika koji donosi pregled najvažnijih i najznačajnijih bioloških pojmova su Karađoz-begova medresa i Zavičajni muzej Visoko.

U ime izdavača obratio se prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, koji je istakao značaj ovakvih publikacija i da će Medresa i u narednom periodu podržavati sve dobre projekte koje ponude njeni profesori. Ideja za ovakav projekat potekla je od mr. Aldina Boškaila, profesora biologije u Karađoz-begovoj medresi, koji je i jedan od autora „Biološkog rječnika“.


Uz mr. Boškaila, autori su i profesori Samir Đug, Amela Medar, Elvedin Šabanović i Safija Boškailo. Recenzenti knjige su dr. Adi Vesnić, dr. Senida Bektić i profesorica Dženada Mehremić. O „Biološkom rječniku“ u toku promocije govorili su prof. dr. Samir Đug, doc. dr. Adi Vesnić, doc. dr. Amela Medar i mr. Aldin Boškailo.

U svom obraćanju, a govoreći o rječniku bioloških pojmova, mr. Boškailo je istakao: “Predavajući u osnovnoj, srednjoj školi i na fakultetu, uvidjela se potreba za pisanjem jednog ovakvog djela koje bi moglo biti od koristi učenicima, odnosno, studentima i prosvjetnim radnicima u osnovnim i srednjim školama i na fakultetu, ali i simpatizerima prirode kojih je iz dana u dan sve više i više. Ovaj rječnik može pružiti dragocjenu pomoć učenicima i studentima pri učenju, kad naiđu na neki nejasan termin, definiciju i slično, ali i nastavnicima i profesorima za pripremanje nastavne jedinice, a simpatizerima prirode za pojašnjenje nekih pojmova sa kojima se susretnu. Ističem da ovaj rječnik ne predstavlja zamjenu bilo kojeg udžbenika koji se već koristi u nastavnom procesu, već njihovu dopunu. Ovakav rječnik je prijeko potreban savremenom čovjeku u vremenu ubraznog napretka svih nauka, a naročito prirodnih, u epohi stalnog pojavljivanja novih pojmova. U ovom prvom izdanju rječnik je obuhvatio osnovna elementarna, odnosno, fundamentalna znanja iz raznih bioloških disciplina.”

Promovisani rječnik sadrži biološke pojmove s kojima se učenici susreću usvajajući gradivo predmeta biologija u osnovnim i srednjim školama, te studenti koji izučavaju neke od bioloških disciplina na fakultetima.

Određene tekstove o biologiji kao nauci i ljepoti prirode govorile su maturantice Karađoz-begove medrese Samira Boloban i hafiza Ajla Tipura, dok je Hor Karađoz-begove medrese izveo kaside „Šadrvani“ i „Sevdalinka“.  

Foto: Samir Šehović