Učenici trećeg razreda Karađoz-begove medrese su početkom mjeseca marta posjetili Srpsku pravoslavnu crkvu u Mostaru. Naime, bila je to posjeta u okviru redovne nastave iz Akaida, koju je kao terensku nastavu realizovala profesorica Ramiza Bandić-Kafadar sa sedamdesetak učenika naše škole. Tokom terenske nastave obrađena je nastavna jedinka o religijama. 

U Vladičanskom dvoru, gdje je smješteno sjedište Eparhije Zahumsko-hercegovačke i primorske, učenike naše škole primio je paroh mostarski Radivoje Krulj. Nakon upoznavanja sa temeljnim učenjima kršćanstva, organizacijom crkve i crkvenom hijerarhijom, učenici su iskoristili priliku da parohu Krulju postave i brojna pitanja.

Učenici su sa profesoricom Bandić-Kafadar, a u pratnji pomoćnika paroha Krulja, oca Milana, obišli kompleks Saborne crkve, koja je u fazi obnove, te su se upoznali i sa njenim historijatom.