Karađoz-begova medresa je danas, 21. marta 2019. godine, bila domaćin studentima četvrte godine Odsjeka za bosanski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“.

Studenti su u školskoj biblioteci, zajedno sa svojim profesoricama dr. Irmom Marić i dr. Sanjom Merzić, organizovali radionicu o bosanskohercegovačkom romanu za učenike završnih razreda Karađoz-begove medrese.

Na početku radionice prisutne je poselamio i izrazio dobrodošlicu gostima prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, dok je u ulozi domaćina bila mr. Lejla Mušić, profesorica bosanskog jezika i književnosti u našoj školi.

Naši učenici su kroz kviz znanja i igru asocijacija sa studentima bosnistike ponovili i proširili znanja o razvoju romana u BiH, osvrnuvši se posebno na prve romane sa kraja 19. stoljeća, „Bez nade“ književnog tandema Osman-Aziza i „Zeleno busenje“ Edhema Mulabdića, te na savremena romaneskna ostvarenja, među kojima su romani Ćamila Sijarića, Meše Selimovića, Skendera Kulenovića, Nedžada Ibrišimovića, Irfana Horozovića, Dževada Karahasana i drugih.

Karađoz-begova medresa zahvaljuje profesoricama i studentima Odsjeka za bosanski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ za realizovanu radionicu, ali i nastavak odlične saradnje koja traje već godinama na obostrano zadovoljstvo.  

Foto: Merzuk Bećirović