U sklopu redovne nastave iz Hemije učenici II A razreda Karađoz-begove medrese danas su, 20. marta 2019. godine, posjetili Nastavnički fakultet. Posjetu pomenutom fakultetu predvodila je profesorica Eminom Vujinović-Mehremić, profesorica Hemije u našoj školi.

Učenike i profesoricu naše škole ugostile su prof. dr. Maida Đapo,  šefica Odsjeka za hemiju Nastavničkog fakulteta, te asistentica  Emina Mehić.
One su učenike upoznale sa mjerama zaštite pri radu u laboratoriji i sa laboratorijskim posuđem, te su učenici imali priliku samostalno izvoditi vježbe dokazivanja glukoze, fruktoze i reakciju srebrenog ogledala.

Karađoz-begova medresa zahvaljuje Nastavničkom fakultetu na prilici da se realizuje jedna takva ideja i na ukazanom gostoprimstvu.