Karađoz-begova medresa svojim uposlenima nudi različite vrste usavršavanja. Tako je danas, 19. marta 2019. godine,  u biblioteci naše škole održano stručno usavršavanje za profesore i odgajatelje.

Predavači na seminaru bili su prof. dr. Mujo Slatina i doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević. Seminar je pozdravnom riječju domaćina otvorio prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, a ispred organizatora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH profesor Seid Eminović.

Dr. Mujo Slatina govorio je o uvođenju u proces izrade školskog kurikuluma temeljenog na STEM metodu i  ishodima učenja, te je kroz primjere iz prakse predočio prisutnima kako bi se trebao odvijati školski čas i kakav bi pristup profesori trebali imati prema učenicima.

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević je kroz radionicu koju je pripremila ponudila praktično pisanje nastavne pripreme po ishodima, te ukazala na neke bitne segmente koji se tiču same primjene ishoda učenja u nastavi. Profesori i odgajatelji su diskutovali na obrađene teme tokom seminara, te prenijeli svoje iskustvo i metode rada u nastavi.