Mladi iz Odbora za međureligijsku saradnju Banja Luka posjetili su u subotu, 2. februara 2019. godine, Karađoz-begovu medresu. Među njima su bili predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske opštine.

Goste je dočekala mr. Ilhama Puce-Hondo, koja ih je upoznala sa historijatom najstarije odgojno-obrazovne ustanove u Hercegovini. Ona ih je upoznala i sa sadašnjim aktivnostima Karađoz-begove medrese, ali i njenim planovima za budućnost. Gosti su, također, predstavili svoje aktivnosti, te se razgovaralo o važnosti i značaju međureligijskog dijaloga.

Tokom susreta je zaključeno da međureligijski dijalog nema alternativu. Posebno je istaknuta uloga vjerskih zajednica u promovisanju mira, suživota i pozitivnih ljudskih vrijednosti na našim prostorima.