Karađoz-begovu medresu je u četvrtak, 17. januara 2019. godine, posjetila generalna konzulica Republike Srbije u Mostaru Marija Bakoč. Generalna konzulica susrela se sa mr. Salem ef. Dedovićem, muftijom mostarskim, prof. hfz. Aidom Tulekom, direktorom Karađoz-begove medrese, profesorom Suljom Cikotićem, pomoćnikom direktora za Internat, profesoricom Harisom Ćukle, pedagogicom škole, te mr. hfz. Lejlom Boškailo-obradović, profesoricom u Karađoz-begovoj medresi.

Posjeta generalne konzulice Karađoz-begovoj medresi je izraz volje i htjenja za saradnjom, posebno sa značajnim institucijama u Mostaru, a Karađoz-begova medresa predstavlja jednu takvu instituciju, kako je i istaknuto tokom susreta.

„Ja bi htjela da se zahvalim Muftiji mostarskom, direktoru Karađoz-begove medrese, profesorima na ovom prijemu. Veoma mi je drago i počastvovana sam što ste me pozvali u Karađoz-begovu medresu. Ja sam u Mostaru već godinu i nekoliko mjeseci, a postoji i jedna posebna veza danas i ovdje, a to je da sam ja prije mnogo godina završila Arapski jezik i književnost u Beogradu. Sticajem okolnosti, nakon studija sam se našla u diplomatiji i nisam se nešto posebno bavila arapskim jezikom, ali to je ostala moja velika ljubav i interesovanje. Veoma mi je drago što sam posjetila Karađoz-begovu medresu i evo i na ovaj način se družila sa vama, njenim učenicima i profesorima“ – istakla je konzulica Bakoč tokom obilaska jednog od maturantskih odjeljenja.

Konzulica je zajedno sa Muftijom mostarskim i menadžmentom, te profesorima Medrese obišla prostorije te škole, nakon čega se i upoznala sa historijatom, radom i aktivnostima koje sprovodi Karađoz-begova medresa u Mostaru. Sa tim podacima i onim što jeste Medresa konzulicu su upoznali Muftija mostarski i direktor Karađoz-begove medrese.

„Drago nam je da na ovaj način uspostavljamo saradnju i relacije. Mi smo kao škola, kao ustanova i kao zajednica otvorene naravi. To pokazuje Medresa i kroz svoj nastavni plan i svoje djelovanje. Jer, ovaj program koji imamo je kompatibilan sa vremenom. Važno nam je da pratimo vrijeme, da pratimo izazove. A, Medresa u Mostaru je jedna od najstarijih bh. medresa, škola sa dugom tradicijom. Ona je u ovoj regiji jedina od brojnih medresa koje su nekada bile i radile na ovim prostorima. Medrese su za nas škole od posebnog značaja, zato što u njima čuvamo i njegujemo te duhovne tradicionalne vrijednosti našeg bosanskog razumijevanja islama – otvorenog islama, otvorenog prema svijetu, prema životu, prema drugim religijama, prema drugim kulturama i vjerama“ – kazao je tokom susreta  Muftija mostarski.

Karađoz-begova medresa je uključena u savremene tokove i trudi se svojim aktivnostima odgovoriti potrebama vremena i prostora u kojem djeluje. Ostvaruje saradnju sa brojnim institucijama i udruženjima, ali i sprovodi aktivnosti međureligijskog dijaloga. Na tom polju, saradnju je ostvarila sa Gimnazijom „Jovan Dučić“ iz Trebinja, ali i Internacionalnom gimnazijom u Mostaru, što je u svom obraćanju istakao direktor Karađoz-begove medrese.

„Do reforme obrazovanja u našim medresama, koja se desila 2004. godine, imali smo nešto manje učenika. No, danas je taj broj dosta veći i trenutno imamo oko 270 učenika u našoj školi. Nastavni plan i program je jako zahtjevan, ali i svestran. Nudi učenicima različite mogućnosti školovanja nakon Medrese, ali ono što im Medresa nudi jeste i veliki broj vannastavnih aktivnosti, ali i saradnju sa drugim i drugačijim. Medresa im otvara vrata da se predstave u javnom i kulturnom životu grada, ali i da razgovaraju, na međureligijskom planu, sa učenicima Gimnazije 'Jovan Dučić' i Internacionalne gimnazije u Mostaru“ – poručio je profesor hafiz Aid Tulek, direktor ove značajne ustanove u Hercegovini.

Susret u Karađoz-begovoj medresi protekao je u lijepom i ugodnom razgovoru, te razmjeni iskustava, ali i pozivu da se ovakva saradnja unapređuje i nastavi i u budućnosti. Muftija mostarski i direktor Karađoz-begove medrese konzulici Bakoč uručili su i prigodne poklone, na čemu im se srdačno zahvalila i pozvala ih u uzvratnu posjetu u Generalni konzulat Republiek Srbije u Mostaru.

Foto: Merzuk Bećirović