Karađoz-begova medresa je najvjernije čitaoce školske biblioteke nagradila putovanjem u Sarajevo. Učenici koji su najaktivniji čitaoci naše biblioteke nagrađeni su posjetom Zimskom salonu knjige, ali i obilaskom Sarajeva, te njegovih znamenitosti.

Tridesetak učenika i učenica Karađoz-begove medrese boravilo je u Sarajevu 14. decembra 2018. godine na nagradnom putovanju, a na tom putovanju predvodili su ih profesori Lejla Mušić, Merjem Muratović-Šuta, Harisa Ćukle, Selvedina Šehić-Maksumić i Meadin Mrndžić.  

Posjeta Zimskom salonu knjige iskorištena je da učenici i učenice naše škole nabave neke nove naslove za svoju ličnu biblioteku, ali je i Karađoz-begova medresa iskoristila priliku da kupovinom određenih naslova  obogati knjižni fond školske biblioteke.
 

Učenici su posjetili i Fakultet islamskih nauka, gdje im je predavanje o važnosti čitanja održala dr. Zehra Alispahić, profesorica navedenog fakulteta.