U subotu su, 8. decembra 2018. godine, održana Regionalna debatna takmičenja u nekoliko bh. gradova. Organizator je bio Centar za kulturu dijaloga, a domaćin u Mostaru bila je Karađoz-begova medresa.

Naša škola je imala i svoje predstavnike na ovom takmičenju, koje je otvorenim proglasio prof. hfz. Aid Tulek, njen direktor. Članovi Debatnog kluba „Bejan“ Hurija Proho, Amina Čolak, Mirnes Maksumić, Hatidža Drndić, Rijad Husović i Mirza Tojaga, predvođeni mr. Harunom Macićem, predstavljali su našu školu na Regionalnm debatnom takmičenju.

Ekipa koju su činili Hurija Proho, Amina Čolak i Mirnes Maksumić odnijela je pobjedu u finalu nad ekipom Gimnazije Mostar.  Tako je jedna od naših ekipa postala pobjednicom Regionalnog debatnog takmičenja, dok je učenica Hurija Proho osvojila prvo mjesto u pojedinačnoj kategoriji, a učenik Mirnes Maksumić zauzeo drugo mjesto.

Čestitamo članovima našeg debatnog kluba, kao i mr. Harunu Maciću, na ostvarenim rezultatima na Regionalnom debatnom takmičenju!

Foto: Merzuk Bećirović