Debatni klub “Bejan”, koji djeluje u Karađoz-begovoj medresi, danas je, 15. novembra 2018. godine, organizovao školsku debatu na temu “Knjiga je prevaziđen medij”.

Debata je održana u atriju Karađoz-begove medrese, a prisustvovao joj je menadžment naše škole, profesori, odgajatelji, te učenici i učenice, koji su s punom pažnjom slušali svoje medresanske kolege tokom izlaganja argumentacije da li je knjiga prevaziđen medij.

Afirmacijsku ekipu činile su učenice: Amina Čolak, Hurija Proho i Sara Mezit, dok su se u negacijskoj ekipi nalazili učenici: Mirza Tojaga, Rijad Husović i Hatidža Drndić.

Afirmacijska ekipa je iznijela argumente da interes za čitanjem kod mladih opada, te da je multimedij bliži i efikasniji mladima.
Negacijska ekipa se zalagala za to da je knjiga neprevaziđen medij, te da je čitanje knjiga u porastu.

Sudijsku ekipu činili su profesori Harisa Ćukle, Meadin Mrndžić i Harun Macić, rukovodilac Debatnog kluba “Bejan”.

Jako zanimljiva je bila ovomjesečna školska debata, koja je posebno prihvaćena kod učenika i učenica naše škole, a koju su članovi negacijske ekipe zaključili sljedećom mišlju: “Čovjek je bogat onoliko koliko čita”, te da će knjiga zauvijek ostati neprevaziđen medij.

Foto: Irfan Ćosić