U atriju Karađoz-begove medrese je, 9. oktobra 2018. godine, održana svečanost dodjele certifikata polaznicima kursa Arapskog jezika za školsku 2017/2018. godinu. Na svečanosti se prisutnima obratio profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, koji je govorio o značaju izučavanja arapskog jezika – jezika Kur’ana i o jednoj takvoj prilici koju učenici naše škole imaju, a koju trebaju iskoristiti kako bi se obrazovali na polju arapskog jezika.

Ispred Kulturnog centra “Kralj Fahd” obratila se profesorica Alesmina Ljeljak-Frko, koja je čestitala svima onima koji su uspješno završili određeni stepen kursa arapskog jezika, te je, zajedno sa direktorom Medrese i profesoricom Saudinom Husić-Ćenan, uručila certifikate za 42 polaznika pomenutog kursa.

Najboljima su se u toku protekle školske godine pokazali sljedeći učenici: Abdullah Turnadžić, Aldin Bajrić i Jusuf Buljubašić.

U toku svečanosti polaznici kursa Aldin Bajrić i Jusuf Buljubašić predstavili su se čitanjem poezije palestinskog pjesnika Mahmuda Derwiša, pod nazivom “Sedždžil, Enne Arebijj”.

Već duži niz godina, a na obostrano zadovoljstvo, Karađoz-beogva medresa u Mostaru sarađuje sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“ i to organiziranjem posebnih kurseva i aktivnosti za učenike medrese. Ova kursna nastava se treba shvatiti kao podrška redovnom obrazovanju i olakšavanje prilikom učenja obaveznog gradiva u Medresi. Pomenuti vid saradnje nastavljen je i u novoj 2018/2019. školskoj godini.