Nakon izleta koji je za cjelokupan kolektiv priređen u Podveležju, Karađoz-begova medresa je Dan škole obilježila i svečanim programom koji je održan u atriju škole, 20. septembra 2018. godine.

Program su izveli učenici i učenice, predstavivši rad Karađoz-begove medrese od osnivanja do danas. Oni su kroz godine pričali priču o najstarijoj odgojno-obrazovnoj ustanovi u Hercegovini. Istakli su 1557. godinu kao godinu osnivanja Karađoz-begove medrese, 1918. kao godinu obustavljanja rada Medrese, 1995. kao godinu reaktiviranja rada Medrese, da bi nakon tih podsjećanja učenici i učenice podsjetili na 20 poslijeratnih generacija koje su završile Karađoz-begovu medresu i ajet koji su uzeli kao moto za maturantski pano.

Ispred kolektiva obratio se profesor Suljo Cikotić, pomoćnik direktora za Internat. On je govorio o značaju i djelovanju Karađoz-begove medrese u današnjem vremenu, ali i tome šta je njen rad značio u proteklim godinama i stoljećima.

Karađoz-begova medresa iza sebe baštini 461. godinu od osnivanja i 23. godine od reaktiviranja rada.
Svečanost kojom je obilježena još jedna godišnjica rada naše škole upotpunjena je i medresanskim ilahijama i kasidama u izvođenju Hora Karađoz-begove medrese.

Program je završen hair-dovom koju je proučio profesor Smajo Čolaković, profesor  koji radi u Karađoz-begovoj medresi od prvog dana njenog reaktiviranog rada.