Profesori Karađoz-begove medrese su proteklih dana prisustvovali stručnom usavršavanju koje je održano u biblioteci naše škole.

Seminar o ishodima učenja održan je 26. i 27. juna 2018. godine, a shodno obuci koju su stekli na seminaru Pedagoškog zavoda Mostar, predavači na seminaru za profesore naše škole bile su kolege Suad Mujakić, Sanja Kapetanović i Ramiza Kafadar.

Seminar je održan pod nazivom „Standardi zanimanja nastavnika“, a u sklopu seminara održane su i radionice: „Učenje i poučavanje“, „Praćenje i vrednovanje“, „Planiranje i programiranje“, te radionica o izradi nastavnih priprema, mjesečnih i  godišnjih planova i programa po ishodima.

Seminar je pomogao da se bolje shvati ono što zapravo i jesu ishodi učenja i kako ih adekvatno prijemjeniti u samoj nastavi.