Na našem web-portalu i Facebook stranici pratite ramazansku rubriku „Ramazanska poruka glavnih imama – diplomanata Medrese“. 

Peta ramazanska poruka je poruka Refik ef. Delića, diplomanta 355. generacije Karađoz-begove medrese i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Konjic.     


U ramazanskoj poruci stoji:  

„Na kraju smo mubarek mjeseca ramazana, mjeseca posebne Allahove milosti i oprosta.
Ispraćamo mjesec ramazan, ali ne ispraćamo njegove vrijednosti koje smo obnovili i u njemu stekli.
Trideset dana bili smo u „ramazanskoj školi“  u kojoj smo se kroz tri trećine podsjetili na važne stvari.
 
U prvoj trećini Allahove, dž.š., milosti podsjetili smo se da Njegova milost ovdje na danjaluku pripada svima, a da će je na Ahiretu On, Svevišnji, dati onima koji je zasluže - vjernicima.
 
U drugoj trećini prisjetili smo se da kao vjernici ne smijemo gubiti nadu u milost Njegovu. Prisjetili smo se koliko je važno i nužno da od Njega oprosta tražimo, ali smo se istovremeno prisjetili da moramo biti spremni jedni drugima oprostiti i jedni drugima halala tražiti.
 

U posljednjoj trećini ponovili smo da je dobro djelo najbolja brana od vatre. Prisjetili smo se i Bedra i njegovih važnih poruka.  

''Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!'' (Prijevod značenja El-Imran, 160.)


Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim  riječima, koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: “Vraćamo se iz male u veliku bitku, a to je borba sa samim sobom.”
Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima, porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. Ne ograničavajmo tu borbu samo na ovih 30 dana.  

I konačno, u  Kaderskoj noći svoje misli vratili smo riječi Božijoj spuštenoj u toj noći. Vratili smo misli prvoj Božijoj naredbi. Samo uz Ikre, saznavanje o Njemu  i Njegovom svemu
možemo biti spremni da se odupremo zlu na Putu Dobra.


Najvažnija lekcija zbog koje nam je Uzvišeni i post propisao jeste bogobojaznost. Naša ulema kazala je da je bogobojazan onaj koji ni tajno ne čini ono što ne bi javno. Onaj ko se Boga boji pred svima ostalima stamen stoji.

Molimo Boga Uzvišenoga da budemo od onih kojima će na Ahiretu pripasti Njegova milost, da nam On uzvišeni oprosti grijehe i da primi naša dobra djela.“