Dodjela diploma maturantima i maturanticama 373. generacije Karađoz-begove medrese održat će se 19. juna 2018. godine, sa početkom u 12 sati.
Dodjela diploma biti će održana u atriju Karađoz-begove medrese. Maturanti i maturantice su dužni do 19. juna izmiriti sve materijalne obaveze.
Svečanu dodjelu diploma izvršit će razrednici.

Maturski popravni ispit za maturante i maturantice održat će se 22. juna 2018. godine, sa početkom u 9 sati.

Pripremna nastava za popravni ispit učenika I, II i III razreda održat će se u prostorijama Karađoz-begove medrese u periodu od 25. do 29. juna 2018. godine. Početak nastave je u 9 sati.
Nastavi su dužni prisustvovati svi učenici koji su upućeni na popravni ispit u august, a koji će biti održan 13. i 14. augusta 2018. godine.