Kandidati za upis treba da ispunjavaju sljedeće uslove:- da su rođeni poslije 31. 12. 1992. godine, - da su završili osmi razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem,- da su duševno i tjelesno zdravi Kandidati za upis će polagati prijemni ispit.Na prijemnom ispitu se polaže test, koji se sastoji od pismenog dijela (test općeg znanja) i usmenog dijela (test poznavanja kur'anskog pisma). Za prijavu na konkurs kandidati treba da predaju sljedeće dokumente:
  • zahtjev za upis,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
  • uvjerenje o uspjehu u šestom i sedmom razredu,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • ljekarsko uvjerenje,
  • pismenu preporuku glavnog imama.
 Bez prijemnog ispita će biti primljeni kandidati koji prilože diplomu učenika generacije i kandidati koji su postigli superodličan uspjeh u učenju i vladanjuu šestom, sedmom i osmom razredu (sve odlične ocjene). Prijemni ispit će se održati u subotu, 14. juna 2008. godine sa početkom u 9,00 satiu prostorijama Karađoz-begove medrese u Mostaru. Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni na oglasnoj tabli Medrese tri dana nakon polaganja prijemnog ispita. UPRAVA MEDRESE